Ons team

Elly de Kuiper / Directie

Elly de Kuiper / Directie

Positie: Dagelijks bestuur van de stichting

Over Elly: Elly is gediplomeerd paraveterinair met veel praktijkervaring in gemengde dierenartsenpraktijken. Haar ondernemersvaardigheid heeft ze ontplooit tijdens het 10 jaar runnen als zelfstandig ondernemer/eigenaar van een middelgroot bedrijf. Heeft intern de opleiding GDT (GuideDogTrainer) gevolgd en is in bezit het vakdiploma Besluit Houders voor Dieren: Hond en Kat.

Eduard Snippe

Eduard Snippe

Positie: Raad van Toezicht - voorzitter

Over Eduard Hij heeft altijd in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt en werkt met veel plezier als Medewerker Publiek IV bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Daarnaast is hij bestuurslid en PR-lid van Popkoor Sing & Swing Coevorden. Verder houdt hij zich enthousiast bezig met zijn eerste DCN Geleidehond Kyra. Belangeloos bekleedt hij de functie als raad van toezichtlid en zet hij zich tevens in als ambassadeur van DCN tijdens gastlessen, demo's, beurzen en workshops.

Emiel van Leeuwen

Emiel van Leeuwen

Positie: Raad van Toezicht - auditcommissie

Over Emiel: Na een opleiding in de accountancy heeft hij een aantal jaren gewerkt bij een accountantskantoor. Daarna is hij bij diverse werkgevers aan de slag gegaan als Manager Finance en Controller. Sinds een aantal jaren werkt hij als zelfstandige en zet zich in bij bedrijven die (tijdelijk) hulp nodig hebben om hun administraties nog beter op orde te krijgen. Via zijn vrouw en haar hond Niels is hij betrokken geraakt bij de raad van toezicht van DCN, waar hij zich met name met financiële zaken bezig houdt.

Helen Koning

Helen Koning

Positie: Raad van Toezicht - secretaris

Over Helen: In een zowel openbare apotheek danwel in een dienstapotheek in het ziekenhuis werkt zij als apothekersassistent. Daarnaast heeft zij haar eigen hondenschool. Als oud gastgezin van Desudo blindengeleidehonden wil ze nu op deze manier haar steentje bijdragen door zich in te zetten als RVT lid van stichting DCN Geleidehonden

Pieter-Jan Blok

Pieter-Jan Blok

GDMI/GDSE Hoofd Opleiding & Cliëntbegeleiding

Over Pieter-Jan: Pieter-Jan heeft meer dan 12 jaar ervaring bij Desudo blindengeleidehonden als trainer en instructeur. Naast de training van honden en aflevering/nazorg ook de persoon die de gastlessen en demo's verzorgd. Het gezicht van Stichting DCN Geleidehonden. Gediplomeerd O&M instructeur.

Marlia Oosterhof

Marlia Oosterhof

Externe Trainer / GDMI

Over Marlia: Marlia zit vanaf 1999 in het vak als blindengeleidehondentrainster en instructeur. Vanaf 2014 de sprong gemaakt naar zelfstandig instructeur/trainer. Voor meerdere opdrachtgevers traint zij blindengeleidehonden, ADL-, autisme- en combinatiehonden. Daarnaast verzorgt Marlia een opleiding blindengeleidehondentrainer (GDT) voor mensen die het vak willen leren. Tevens gediplomeerd O&M instructeur.

Brenda de Jong

Brenda de Jong

Externe Trainer / GDT

Over Brenda Brenda is een oud collega van Pieter-Jan en heeft haar sporen als blindengeleidehondentrainster ruimschoots verdiend. Na haar verhuizing het oude vak als GDT weer opgepakt. Ze is in vaste dienst.


Beheer vermogen

Stichting DCN Geleidehonden heeft een raad van toezicht bestaande uit drie leden.
De raad van toezicht heeft  één directeur aangesteld, mevrouw P. de Kuiper (Elly), die voor haar werkzaamheden een bezoldiging ontvangt.
Alle raad van toezichtleden en de directie hebben een gezamenlijke bevoegdheid met de andere bestuurders. Een bestuurder kan hierdoor niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is (ook wel beschikkingsmachtcriterium). De onafhankelijke besluitvorming wordt hierdoor gewaarborgd.

Privacy

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of op welke wijze dan ook bij Stichting DCN Geleidehonden betrokken bent, worden gegevens aan ons verstrekt en verwerken wij deze persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig op met uw gegevens. In onze Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken, waarom we die nodig hebben en hoelang we deze gegevens bewaren.

Onze Privacy voorwaarden of “verwerkingsovereenkomst” zijn van toepassing op alle gegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen en/of bewerken.